Kalmar län

Både ris och ros i psykiatriundersökning

En undersökning om den allmänna psykiatrin i Kalmar län ger en blandad bild av hur psykvården fungerar.

Det var bara ungefär en tredjedel av patienterna som enkäten skickats till som svarade. Därför är det svårt att dra några långtgående slutsatser av resultatet.

Men av de som svarade så var många positiva till personalen och bemötandet då hade fått, och mer negativa till tillgängligheten i öppenvården.

Enkäten gick ut till 253 patienter inom slutenvården, av dessa svarade 35 procent. Inom öppenvården gick enkäten ut till 2 231 patienter, 43 procent svarade.