Sverige

Ökat terrorhot mot Sverige

Säpo ser ett ökat terrorhot mot Sverige och därför höjs nu hotnivån till steg tre på en femgradig skala. Det här betyder att det finns ett förhöjt hot, jämfört med att det tidigare var ett lågt hot.

Höjningen beror på förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige, enligt Säpo. Men vilka miljöer det skulle röra sig om vill inte Säpo-chefen Anders Danielsson säga.