Nybro

Växter renar industrins vatten

Växter kan rena industrins vatten. Det menar Linnéuniversitetet som tillsammans med trägolvföretaget Kährs i Nybro har byggt en pilotanläggning för vattenrening.

Genom att använda sig av speciella växter och luftning kan upp till 90 procent av föroreningarna försvinna i vattnet som då kan återanvändas.

- Om varje industri kan göra en sådan rening lokalt innan de släpper ut det till exempel till det kommunala reningsverket så kan vi göra stora besparingar kommunalt sett, säger William Hogland som är professor i miljöteknik och återbruk vid Linnéuniversitetet.

Genom att rena dagvattnet vid Kährs anläggningar så kan man använda just det vattnet till att bevattna Kährs trälager istället för att använda grundvatten eller vanligt dricksvatten.

Det dagvatten som har använts i projektet har dessutom varit extra lämpligt att testa menar Henric Svensson, som är doktorand vid Linnéuniversitetet.

- Dagvattnet vi använder här kommer direkt från ekhögarna och det innehåller fyra-fem gånger mer organiska ämnen än dagvattnet i övrigt. Och det är många av substanserna som är förhållandevis giftiga just från eken. Kan jag rena det här dagvattnet så kan jag rena allt dagvatten som finns här, säger doktoranden Henric Svensson.

Nu vill man inom några år bygga en fullskaleanläggning för vattenrening på Kährs område för att ta hand om allt förorenat dagvatten. Ett projekt som Kährs vd Per Skårner ser som väldigt sannolikt.

- Är det bara så att det fungerar och professor Hogland har rätt i de här teorierna så är det stor sannolikhet att vi kommer att genomföra det.

Vad innebär det för Kährs?

- Det innebär egentligen att vi går och lägger oss varje kväll med gott samvete för vi vet att vi driver en verksamhet där vi tar vårt fulla samhälleliga ansvar. Och att vi driver en verksamhet som inte skadar vår natur, säger Per Skårner, vd och koncernchef på AB Gustaf Kähr.

Johan Hermansson
Sveriges Radio Kalmar