Kalmar län

Länsbor stressade på jobbet

Var fjärde person som arbetar i Kalmar län känner sig stressade på sitt arbete och att de måste dra in på lucher och jobba över. Det här visar statistik från Arbetsmiljöverket.

Dessutom uppger en tredjdedel av de 244 personer i länet som svarade på undersökningen att de utsätts för buller som gör det svårt att prata i normal samtalston under arbetet.