Figeholm

Sista dagen att yttra sig om Circle Resort

Idag är sista dagen att lämna in synpunkter angående Circle Resort i Figeholm, och Naturskyddsföreningen i Kalmar län kom i sista stund in med ett yttrande.

De menar att det inte har gjorts tillräckligt med analyser om hur de boende och miljön kommer att påverkas av bygget.

Bland annat saknar de en konsekvensanalys av hur exploateringen kommer att påverka bivråkarna i området.

Det skriver tidningen Nyheterna.