Kalmar & Nybro

Nordbaltkabeln grävs ner

Kalmar kommun fick Svenska Kraftnät dit de ville. De ska nu gräva ned den del av Nordbalt-kabeln som ska gå genom Kalmar kommun och fram till Nybro.

Svenska Kraftnät ville ha en luftkabel eftersom en nedgrävd är tio gånger dyrare.

Nordbalt ska tas i bruk 2016 och ska förbinda de nordiska ländernas elnät med de baltiska ländernas.

Detta skriver Östran idag.