Västerik

Folkbiblioteken hotade av skolnedläggning

Bibliotekschefen i Västervik Elisabeth Axelsson varnar nu för att flera av biblioteken på landsbygden kommer att försvinna, om politikerna genomför den planerade nedläggningen av småskolorna.

Eftersom folkbiblioteken idag är integrerade med skolbiblioteken ser Elisabeth Axelsson ingen möjlighet behålla folkbiblioteken i nuvarande lokaler.

Och de skolor som nu riskerar att läggas ned är Almvik, Lofta, Ukna, Odensvi, Blankaholm, Totebo och högstadiet i Överum. Beslut om nedläggningar tas senare i vinter.