Kalmar län

Nybro bäst lämpat för vindkraft

I Kalmar län är en och en halv procent av arean lämplig för vindkraft. Det betyder att 315 kvadratkilometer, fördelat både på land och till havs.

Bland länets kommuner har Nybro störst andel yta som är särskilt lämplig för vindkraft, drygt 4 procent av kommunens yta, medan Vimmerby har minst andel med 0,6 procent av ytan, enligt vindkraftbolaget O2.

För att ett område ska pekas ut som intressant för vindkraft ska medelvinden vara lägst 6,5 meter per sekund på 71 meters höjd.