Multiresistenta bakterier på sjukhuset i Västervik

Ett fall av MRSA, multiresistenta gula stafylokocker eller sjukhussjukan, upptäcktes i förra veckan på en av de medicinska avdelningarna på Västerviks sjukhus. Vårdpersonalen missade att en patient kom från ett annat land och isolerade inte denne direkt, något som ska göras omedelbart i väntan på provsvar. Under ett par dagar fanns patienten i en sal med andra patienter som då utsattes för smittorisk.

MRSA är resistent mot vanligt antibiotika och kan i värsta fall vara dödligt. Framförallt är smittorisken stor på sjukhus och får MRSA fäste där är den mycket svår att bli av med.

Prover har tagits på samtliga patienter och personal. Ingen av de övriga patienterna har smittats, men provsvaren från personalen har ännu inte kommit.