Västervik

Transportstyrelsen backar om museijärnvägar

Landets museijärnvägar ser ut att kunna räddas. Den avgift som föreslagits slår för hårt, enligt myndigheten.

Transpotstyrelsen backar om förslaget att nya avgifter ska finansiera olika tjänster. Detta eftersom det såg ut som att de nya avgifterna skulle drabba museijärnvägarna orimligt hårt.

För föreningen Smalspåret Växjö Västervik hade de föreslagna avgifterna inneburit en kostandsökning med runt 100.000 kronor.