Svenska rederier satsar på Östersjön

De svenska rederierna kommer att satsa stort på trafiken i Östersjön i samband med EU utvidgningen i maj då Östersjön samtidigt blir ett Europeiskt innanhav. Vi har redan märkt en ökad passagerartrafik och handel och därmed ökade frakter, säger redarföreningens VD Håkan Friberg till P4 Kalmar.

-Men vi ser för dagen inte att rederier från de nya staterna runt Östersjön kommer vara några konkurrenter och de har nu i samband med deras EU inträde nya krav att uppfylla vad det gäller både miljö och säkerhet vilket gör att deras undermåliga fartyg inte kan segla vidare inom EU, säger Håkan Friberg vidare