Västervik

Ägare söks till läckande pråm

En pråm i Västervik ger räddningstjänsten mycket att göra. Pråmen tar in vatten och har fått pumpas för att den inte ska sjunka.

Ingen har fått tag på ägaren och därför kan inte pråmen flyttas eller lagas. Än har ingen olja eller andra farliga ämnen läckt ut från pråmen.

Enligt räddningstjänsten har de pumpat ut omkring 50 till 100 kubikmeter vatten ur pråmen idag på förmiddagen.

Förhoppningen är nu att läckaget satt så högt upp att mer vatten inte läcker in. Orsaken till läckan är oklar.