Östersjön

Filter i diken kan hindra övergödning

Fosforfällor på svenska åkrar skulle kunna minska fosforutsläppen till Östersjön med nästan en tredjedel, visar en ny studie.

Det är preliminära resultat från en studie av IVL, Svenska miljöinstitutet som visar att metoden är framgångsrik.

– Om man tänker sig att man anlägger 50 - 60 000 fosforfilter av den här typen, så att varje lantbrukare kanske har upp till fem filter på sin mark, då kan man ta bort åtminstone 20-30 % av den fosfor som Sverige släpper ut, det säger miljöforskaren Sam Ekstrand på IVL Svenska miljöinstitutet.

Vid en åker i Knivsta, söder om Uppsala, står runda betongrör med filter inuti. Dom står längs ett dike som samlar upp vatten från åkern. När vattnet passerat filtren rinner det vidare ut i vattendrag och så småningom till havet.

Syftet är att den lösa fosforn som finns i jorden, och som inte tas upp av grödorna skall fastna i filtrena. I ett och ett halvt år har IVL prövat olika filtermaterial på tre platser i landet och de preliminära resultaten, som inte har publicerats än, visar att de bästa filtrerna fångar upp nästan hälften av fosforn.

En stor del av den fosfor som kommer ut i Östersjön och orsakar övergödning kommer ifrån jordbruksmark. Men det är inte den gödsel som sprids idag som står för den stora delen. Forskning visar att det mesta handlar om fosfor från 60 och 70-talet då man gödslade betydligt mer. Den fosforn finns fortfarande kvar i jordarna och sipprar sakta men säkert ut från åkermarken. Det säger Faruk Djodjic, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Under förutsättning att man gödslar på rätt sätt så beror förlusterna till stor del på gamla synder.

Fosforfilter vid åkerdikena kan därför vara en billig och enkelmetod att komma tillrätta med näringsläckaget jämfört med andra sätt, en bonus är dessutom att fosforn som samlas in skulle kunna användas igen för gödning.

Positivt tycker Peter Borring, lantbrukare och ordförande för Lantbrukarnas riksförbund i Östergötland, han hoppas dock att bönderna inte ska stå för hela kostnaden. För en lantbrukare kan det nämligen handla om flera hundra tusen kronor, och för hela landet cirka en miljard.

– Eftersom det är ett gemensamt intresse att minska växtnäringsläckaget så anser jag väl att samhället måste vara med och hantera den här kostnaden. Man kan inte fånga in så mycket att det kan ersätta gödsel och på det sättet betala sig självt.