Information viktig för arbetsmiljön

För att de stora besparingarna inom landstinget ska gå så smärtfritt som möjligt för personalen är det viktigt att cheferna har kontakt med personalen och informerar, även om det inte finns så mycket att informera om. Det menar arbetsmiljöverkets Birgitta Bernhardsson.

Det är också viktigt att landstinget kommer tillrätta med sina brister när det gäller uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. I samband med besparingarna ser Bernhardsson risk för att arbetsmiljöfrågorna glöms bort, när ekonomin ska prioriteras