Oskarshamn

Försenade färjor ger mindre betalt

Destination Gotland får minskad ersättning med 45.000 kronor för förseningar under första halvåret i år.

Det gäller två turer där det inte finns godtagbara skäl till förseningarna, enligt den statliga myndigheten Rikstrafiken.

Destinaton Gotland får avdrag på ersättning för alla föseningar på mer än 15 minuter som inte beror på sådant som bolaget inte rår för, som till exempel hårt väder.