Kalmar

Han tar över som museichef

Det är nu klart vem som blir ny chef på Kalmar läns museum efter Maria Malmlöf.

Arbetsutskottets förslag till styrelsen är att Örjan Molander erbjuds tjänsten som ny museichef.

Örjan Molander är för närvarande är tillförordnad museichef. Det formella beslutet fattas i samband med styrelsens möte den 20 oktober.