Borgholm

Regeringen: Rätt att bygga hus i Byrum

Tre nya hus i Byrum, Borgholms kommun, får byggas. Regeringen avslår överklagandet från tre personer.

Tre personer har överklagat byggandet av permanenthus i Borgholms kommun till regeringen. De anser att husen medför flera olägenheter, ökar uttaget av grundvatten och förstör den unika miljön.

Regeringen anser dock att det inte finns tillräckliga skäl för att riva upp tidigare beslut och avslår överklagandena, rapporterar nyhetsbyrån Siren.