Kalmar län

Kommunikationen med asylsökande ska bli bättre

Migrationsverket har nu inlett ett projekt för att förbättra kommunikationen med asylsökande som har särskilda behov.

– Det finns tidigare undersökningar som har gjorts som visar på att behovet av information är stort, men att alla asylsökande inte riktigt tar till sig den information som just är så viktig för dem i sin vardag, säger Johan Bjurbäck som är projektledare på Migrationsverket.

– Personer som har funktionshinder, som är äldre, eller befinner sig i utsatta situationer, är mer sårbara och har också svårare att ta till sig den information som ges av Migrationsverket, fortsätter han.

I projektet, som delfinansieras av Europeiska Flyktingfonden, ska man kartlägga vad det finns för informationsbehov hos de asylsökande, och vilka grupper som kan ha särskilda behov.

Det är ett samarbete med forskare på Malmö Högskola, och flera frivilligorganisationer, som till exempel Caritas och svenska Röda Korset. Även andra myndigheter som träffar asylsökande är med.

Projektmedarbetarna kommer bland annat att göra djupintervjuer med personer som söker asyl för att fånga upp deras synpunkter.

Asylsökande som till exempel är analfabeter, funktionshindrade eller är svårt traumatiserade kan ha svårt att ta till sig den information som de får i asylprocessen.

Enligt Migrationsverket ska de asylsökande inte kunna lämna ett delmoment i asylprocessen utan att ha fått information om vad som händer i nästa steg.

Men projektledaren Johan Bjurbäck säger att det här projektet främst handlar om att förbättra servicen för de asylsökande. Han menar att det inte handlar om att brister i kommunikationen kan påverka själva asyl-processen.

– Självklart så är informationen man får i samband med ansökan väldigt viktigt, men jag måste understryka att den informationen ges även idag. Frågan är här hur man bättre ska nå ut med information till grupper som just befinner sig i de här situationerna, säger han.

I december 2011 ska man lämna slut-rapport, och tanken är att man redan nu till årsskiftet ska kunna visa på ett första resultat av kartläggningen.

I slutändan ska det hela resultera i att Migrationsverket får en ny strategi för sitt arbete med att nå ut med information till personer som söker asyl och befinner sig i en speciellt utsatt situation, säger projektledaren Johan Bjurbäck.

– Min förhoppning är att Migrationsverket i slutet av projektet har en bättre bild över de sökandes behov, och att vi utifrån denna bild bättre kan arbeta med kommunikation gentemot asylsökande.

Ingrid Forsberg