Kalmar län

Färre strömavbrott

Strömavbrotten vid dåligt väder har blivit färre. Och orsaken är att allt fler elledningar nu grävts ned.

Enligt Svensk Energis sammanställning var leveranssäkerheten under förra året 99,99 procent.

Sedan slutet av 1990-talet har svenska elnätsföretag satsat omkring 40 miljarder kronor på göra elnäten säkrare för väder och vind - främst genom att gräva ned kablarna. Det jobbet fick extra skjuts efter stormarna Gudrun och Per 2005 och 2007.

TT