Kalmar län

Tunga S-poster i riksdagens utskott

Nu är det klart hur länets riksdagsledamöter ska arbeta och få inflytande i riksdagens utskott där besluten förbereds innan de läggs fram i kammaren. 

Håkan Juholt (S) från Oskarshamn tar åter befälet hos Socialdemokraterna som partiets talesman i försvarsfrågor då han blir ny ordförande i försvarsutskottet .

Lena Hallengren (S), från Kalmar, tar plats som vice ordförande i socialutskottet, där hon får sällskap av Jan R Andersson (M) från Kalmar och Anders Andersson (KD) från Järnforsen.

Anders Åkesson (C) blir centerns talesman i trafikfrågor och ledamot i trafikutskottet. Moderaten Eva Bengtsson-Skogsberg kommer att arbeta i civilutskottet.

Krister Örnfjäder (S) fortsätter som ordinarie ledamot i näringslivsutskottet och Désirée Liljevall (S) blir ordinarie ledamot i trafikutskottet.