Kalmar län

Stort röjningsbehov i skogen

Många skogsägare i Kalmar län sköter inte sin skog ordentligt och sedan skogslagstiftningen ändrades för femton år sedan har de skogsytor som är i akut behov av röjning fördubblats.

Enligt Jan Torstensson skulle nog en tredjedel av länets 12 000 skogsägare kunna bli bättre på att röja sin skog, något som både skogen, skogsägarna och landet skulle tjäna på.

Sedan lagen ändrades i mitten av 90-talet och röjningsplikten togs bort är det frihet under ansvar som gäller och Jan Torstensson säger till Sveriges Radio Kalmar att det hittills inte har fungerat som politikerna hoppades.

– Vi når inte ända fram, antingen är vi dåliga rådgivare eller så är markägarna inte mottagliga. Vi tror ju att vi behöver fördubbla röjningsarealen årligen, åtminstone tills vi har kommit ifatt den här eftersläpningen, säger Jan Torstensson.

Nyligen lanserade Handelsbankens affärsområdeschef för skog och jordbruk, Håkan Molin, ett förslag till lösning som han kallar RÖJ-avdraget. Precis som ROT och RUT, som används till hantverkare och hushållsnära tjänster, skulle skogsägare kunna få dra av halva arbetskostnaden när de anlitar röjningspersonal.

Ett förslag som har fått blandade reaktioner runt om i landet. Kritikerna menar bland annat att stöd för produktion stör marknaden och att det bara är de som inte sköter sig som gynnas.

Jan Torstensson på Skogsstyrelsen i Kalmar län kan bara konstatera att nånting måste göras:

– Vi vill ju bara att skogen ska skötas och hur man förmår markägarna att göra det det är ju ett politiskt beslut.