Kalmar

Städbrister på sjukhuset åtgärdade

Länssjukhuset i Kalmar har nu åtgärdat de brister i städningen som det klagades på i förra veckan. Det var främst de gemensamma ytorna som hissar, entréer och toaletter som inte uppfyllde städkriterierna.

Landstinget kommer fortsätta fokusera på städningen och man kommer att göra en översyn av det städprogram som finns idag.