Ombudsman ska hjälpa kritiker

Kritiken mot Sydkraft och andra elbolag har varit hård i Kalmar län. Klagomålen har bland annat rört strömavbrott och höga elpriser. Därför har Sydkrafts cirka en miljon kunder fått en egen kundombudsman. Tanken är att han ska hjälpa kunderna att förklara och föra fram deras kritik till rätt personer inom företaget.