ÖSTERSJÖN

Miljon till forskning om havet

Linnéuniversitetets forskning kring ekologin i våra hav har fått stöd från en internationell fond.

1,1 miljoner ska användas till tre workshops som Linnéuniversitet ska arrangera vid världsledande institutioner. Den första kommer att hållas i Kalmar nästa sommar och det är Edna Graneli, professor i akvatisk ekologi, som är huvudansvarig.

Målet är att forskare från hela världen ska ta fram en modell för hur olika omvärldsfaktorer som övergödning, klimatförändring och så vidare påverkar algers beteenden. Alger som i sin tur påverkar tillgången till mat åt fiskarna i haven.