Högsby

35 kommunala jobb bort

I Högsby kommun försvinner blåser det snålt på arbetsmarknaden. Vartannat jobb eller ett 35-tal arbetstillfällen försvinner från Tegelbruket, som skapat sysselsättning för arbetslösa och personer med försörjningsstöd, uppger Oskarshamnstidningen.

Orsaken till neddragningarna som träder i kraft redan efter årrskiftet är den kommunala ekonomin