Högsby

Stridslarmet har tystnat i Högsby

1:40 min

I Högsby har politikerna grävt ner stridsyxorna efter de senaste månadernas turbulens. Nu råder samförståndsanda mellan alliansen och de rödgröna.

Idag sammanträdde kommunledningsutskottet för första gången med socialdemokraternas Jonas Erlandsson som ordförande och centerpartiska kommunalrådet Ingemar Svanström som vanlig ledamot.

– Vi hade ett bra samarbetsklimat på mötet, säger Jonas Erlandsson.

Han får medhåll av Ingemar Svanström.

– I dagens diskussioner tycker jag vi har haft ett väldigt bra humör.

Annars har alliansen och de rödgröna hittills gjort allt för att lägga beslag på så många politiska poster som möjligt i kommunen som fick ett otydligt ledarskap efter valet då inget block fick egen majoritet eftersom kommunen i praktiken haft tre politiska konstellationer, alliansen, de rödgröna, och Sverigedemokraterna.

I den maktkamp som uppstod mellan blocken i höstas gick första delsegern till alliansen som med stöd av Sverigedemokraterna tog hand om såväl kommunalrådsposten som ordförandeposterna i kommunfullmäktige. Men socialdemokraterna kontrade och lyckades otippat få majoritet i kommunstyrelsen och kunde där se till att det blev socialdemokrater på alla ordförandeposter i utskotten.

– Ibland måste man ju markera men jag tycker ändå vi hållit en bra nivå, säger socialdemokraten Jonas Erlandsson som höll i ordförandeklubban när viktiga kommunledningsutskottet sammanträdde för första gången idag.

Både han och centerpartistiska kommunalrådet Ingemar Svanström som satt vid sidan som vanlig ledamot idag tror nu att den nya samförståndsandan gör att blocken kommer att kunna enas om ett förslag till budget för nästa år inför fullmäktige i juni.

– Jag tror att kommunstyrelsen kommer att lämna fram ett ganska enigt förslag till fullmäktige, säger Svanström.

Hur viktigt är det att ni är enade?

– Det är jätteviktigt tycker jag för att både inåt och utåt att vi dels är sams och dels att vi drar åt samma håll, svarar Ingemar Svanström.

– Högsby kommun överlever inte om vi inte har ett bra samarbetsklimat över blockgränserna, svarar Jonas Erlandsson.