Västervik

Bredare farled ska ge mer trafik till Västervik

1:20 min

De närmaste åren satsas nu flera hundratals miljoner kronor på förbättringar av infrastrukturen i och runt Västervik. Bland annat en kraftig förbättring av farleden in till Västervik.

Förutom satsningar på järnvägen, på 2+1vägar, på ny infart till Gamleby och på utbyggnad av flygfältet, så blir det en djupare och bredare farled in till Västervik. 

Carl-Johan Carlstedt är VD i Västerviks Logistik och Industri som driver hamnen, och han tror att det här kommer att betyda mycket för utvecklingen.

– Det betyder först och främst att vi kan behålla den trafik vi har. Men dessutom öppnas nya möjligheter, vi kan ta in bredare och längre fartyg och en säkrare angöring.

Finns det redare som är beredda att köra större skepp hit?

– Ja vi jobbar med den här frågan och har gjort det en längre tid.

Totalt handlar de olika myndigheternas infrastruktursatsningar om en miljard kronor, som på sikt ska ge näringslivet, jobben och arbetsmarknaden en rejäl skjuts framåt.

Fördjupning och bredding

Däribland finns en begränsad fördjupning och breddning av farleden in till Västervik från 60 meter till 150 meter, ett arbete som pågår och som innebär att tolv bergsklackar sprängs bort. Det gör också infarten säkrare och snabbare och det ökar hamnens attraktionskraft när nu godsmängden ökar igen i Östersjön, menar Carl-Johan Carlstedt.

– Allt talar för det när Balticum kommer igång igen sen har vi de stora ryssarna i andra ändan. Vi har ett innanhav där godset ska gå rakt över.

Turisttrafik?

– Det är en annan bit och vi har en större ö ute i Östersjön som kan vara intressant.

En framtida Gotlandstrafik alltså hoppas Carl-Johan Carlstedt, VD i Västerviks Logistik och Industri.

Redan i sommar ska farledsarbetet vara klart.