Kalmar län

Över två miljarder i vinst för Södra skogsägarna

Skogskoncernen Södra med över 51 000 sydsvenska skogsägare som medlemmar förbättrade vinsten rejält 2010 jämfört med 2009. Förra årets vinst blev 2,3 miljarder. De framgår av resultatrapporten som presenterats i dag.

2010 blev ett mycket starkt år för Södra, mycket beroende på att världsmarkandspriset på pappersmassa låg på en högre nivå än året före. Dessutom var efterfrågan stor.

Vinstdelning

Södras omsättning ökade också med tre miljarder till nära 20 miljarder. Södras föreningsstyrelse föreslår nu också att 851 miljoner går tillbaka till medlemmarna i vinstdelning.

Marknaden för sågade trävaror försvagades mot slutet av 2010, men på sikt fortsätter satsningen på trävarumarknaen.

Fortsatt träsatsning

– Trä ökar alltmer i byggkonstruktioner i både USA och Europa samtidigt som nybyggnationen fortfarande är under medelnivå, säger koncernchef Leif Brodén.

-- Men svängingarna i världsmarknadspriset på pappersmassa kan komma snabbt och för att behålla den långsiktiga konkurrenskraften måste arbetet för att ytterligare förbättra produktiviteten fortsätta, det säger koncernchefen Leif Brodén i en kommentar inför framtiden.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se