Kalmar län

Dyrare åkermark i länet

Priserna på åkermark har ökat kraftigt det senaste åren. För de bästa markerna i Kalmar län är prisuppgången nästan 20 procent. En hektar kostar där drygt 100 000 kronor.

Också i övriga länet har priserna gått upp men inte lika mycket . Där låg hektarkostanden i fjol på mellan 43 000 och 55 000 kronor.

Uppgången är högre än väntat enligt LRF konsult och beror bland annat på större optimism hos växtodlare och mjölkbönder.