Skolornas skyldigheter och ansvar

1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor i kraft. Den lägger ansvaret för brandskyddet  på den enskilde fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. När det gäller skolor ligger ansvaret för brandskyddet alltså delat på skolledningen och kommunernas fastighetsavdelningar.

-         Skolor måste bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Det vill säga att de fortlöpande måste bedöma vilka brandrisker som finns på skolan och identifiera åtgärder. Till exempel upprätta en brandskyddspolicy, utbilda personal och elever i hur man ska agera om det börjar brinna, upprätta regler och rutiner för brandskyddet, samt regelbundet kontrollera och dokumentera hur det fungerar.

-         Enligt lagen behöver skolor inte ha något brandlarm. Det de däremot måste ha är ett utrymningslarm. Skillnaden på ett brandlarm och ett utrymningslarm är att ett brandlarm sätter igång automatiskt när det känner av röklukt, ett utrymningslarm startas oftast manuellt genom att någon trycker på en knapp. Räddningstjänsten menar dock att många gånger är det att föredra att ha ett automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till räddningstjänsten.

-         När det gäller utrymningsvägar ska dessa vara lättöppnade och utåtgående, defår inte vara blockerade eller låsta.

(Källa: Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsten Dalamitt)

Nedan är förslag från Brandskyddsföreningen Sverige vad gäller brandskydd på skolor:

1.Nolltolerans mot alla typer av bränder, stora som små.

Detta innebär att alla typer och storlekar av bränder rapporteras till räddningstjänsten som tillbud. Skolor har generellt en högre acceptansnivå i definitionen av brand. Ingen annan arbetsplats skulle acceptera att det brinner i papperskorgar 1-5 ggr/året utan åtgärd från ansvariga.

2. Systematiskt brandskyddsarbete

Det finns ett lagkrav (LSO) att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Detta arbete måste fungera och kan likställas med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här är det svårt för skolor att hitta en fungerande modell. Varför inte definiera bränder som ett arbetsmiljöproblem som integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet? Detta tror vi skulle underlätta implementeringen av brandskyddsfrågor i en redan befintlig modell och arbetsmetod.

3. Gränsdragningar och ansvar

Gränsdragningar och ansvar mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavare måste vara klarlagt. Felaktigheter i brandskyddet måste snabbt kunna kanaliseras rätt för att kunna åtgärdas. Fel och brister i brandskyddet kan få förödande konsekvenser.

4. Rutiner

Rutiner måste finnas för byggnadens inre och yttre brandskydd. Men, även för personal, elever och tillfälliga besökare.

Ansvarig för utrymning av en klass måste ha fått information och kunskap om rutiner och tillvägagångssätt för utrymning. Kunskap och utbildning är en förutsättning för att kunna hantera en kritisk situation vid en eventuell brand eller olycka.

För de elever med funktionsnedsättning måste rutiner finnas om ev. hjälp behövs vid en utrymning.

5. Larmning, brandlarm, utrymningslarm

Alla, ja alla, ansvariga, lärare, elever måste ha en klar uppfattning om vilka/vilken typ av larm som finns i skolan. Det finns inget krav på ett direktkopplat larm som larmar räddningstjänsten omedelbart. Vissa skolor har direktlarm till SOS, andra har interna larm, men måste själva ringa SOS.

Det enda som är säkert är att det skall finnas ett larm för utrymning av skolan i händelse av brand. Det är heller inte alltid klargjort om vilket larmnummer som gäller. 112 eller 00-112. Detta är några av de viktigaste faktorerna som brister vad gäller informationen. 

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".