Kalmar län

Nu ska skolk synas i betyget

Regeringes beslut om att införa ogiltig frånvaro i betygen väcker känslor hos elever i Kalmar. Beslutet togs av regeringen idag och kommer att gälla för alla i årskurs sex och uppåt.

– Jag tycker inte att det är en bra idé. Alla ansvarar för sin egen kunskap och ibland känner man kanske att man inte behöver vara på en lektion, eftersom man redan har koll. Jag tycker det är upp till var och en att sköta sitt, säger Liv Rydell, 17 år.

Beslutet om skolk i betyget kommer att börja gälla till höstterminen 2012, men frånvaron kommer inte att stå med i slutbetyget.

Tror på färre skolkare

Jesper Augustsson, 18 år, går på gymnasiet och han ser både positivt och negativt på att införa ogiltig frånvaro i betyget.

Han tror att antalet skolkande elever kommer att minska, men han ser en negativ framtid för dem som fortsätter skolka.

– Det är nog inte så populärt bland affärsmän att anställa någon som skolkat mycket. Om de verkligen vill veta om personen är potentiell till jobbet kanske de ändå kollar upp betygen.

 Martin Lönngren är lärare på John Bauergymnasiet i Kalmar och han tror att frånvaro i betyget kommer att minska antalet skolkande elever.

Han är positiv till förslaget och förutsätter att alla lärare bedömer skolket på samma vis. Men han tror att rapporteringen kan komma att skilja från skola till skola.

– Det kan den naturligtvis göra. Det beror helt på hur slaviskt mentor och undervisande lärare jobbar med detta. Men jag tror att det kommer att fungera jättebra.