Kalmar län

Allt fler visar sorg på sociala medier

1:47 min

Allt fler använder sig av sociala medier för annat än att hålla kontakt med vänner. Twitter och Facebook används allt mer för att efterlysa någon, eller att starta en sida till minne av någon.

Annette Forsberg är lärare på Linnéuniversitetet och doktorerar i journalistik vid Stockholms universitet. Hon har studerat till exempel hur folk uttrycker sin sorg via sociala medier.

– Man skriver till den döde, man skriver om den döde, man skriver om sin relation till den döde, man berättar om gemensamma upplevelser, man skriver om sin saknad. Det är helt enkelt ett sätt att skriva av sig.

Behovet har alltid funnits

Annette Forsberg menar att behovet av att dela med sig har alltid funnits men har blivit mer synligt och offentligt tack vare sociala medier som Facebook. Det här innebär alltså att gränsen mellan det privata och det offentliga inte är lika tydlig idag.

– Jag tror att man inte förstår riktigt hur offentligt någonting på nätet är.

Annetter Forsberg säger att folk ser idag sociala medier som ett medel föt att visa känslor eller delar med sig sin oro.

Efterlyste sin bror

Det är en av anledningarna till varför en ung kvinna i Kalmar, använde av sig Facebook för att efterlysa sin bor som försvann från sin lägenhet för ett par dagar sedan. Sidan fick stor respons då folk runt om i landet hörde av sig och enligt Annette Forsberg är det helt rätt att använda sociala medier i sådana sammanhang.

--  Är det rätt att sörja någon, är det rätt att efterlysa någon, vilket det naturligtvis är, så är det lika rätt att göra det på facebook som någon annan stans. Det är ett sätt att försöka lösa en väldigt traumatisk situation.