Kalmar

Skolor slipper kritik av JK

John Bauergymnasiet slipper kritik av Justitiekanslerna. Skolan var en av totalt 50 skolor som anmälts till JK av Sverigedemokratisk Ungdom.

SDU anmälde skolorna som finns runt om i hela landet, för att de nekade partiet att informera eleverna om partiets politik inför förra årets val.

Skolorna motiverade sina beslut med att partiet inte var representerat i riksdagen eller kommunfullmäktige när valkampanjen pågick, och JK konstaterar att detta tidigare har godtagits som skäl för att neka ett parti tillträde till skolor, bland annat i ett beslut av Justitieombudsmannen.