Kalmar län

Brandflyg ligger i beredskap

De senaste dagarna torka och värme har gjort att länsstyrelsen håller beredskap för att skicka upp brandflyget för att övervaka länets skogar.

Länssstyrelsen följer nu SMHI:s brandriskprognos nogrannt. I nuläget gör man bedömningen att det inte behövs något brandflyg med tanke på att vädret blivit lite lite molnigare.