Öland

Öland behåller sitt strandskydd

Strandskyddet på 300 meter på Öland ska vara kvar. Det konstaterar länssstyrelsen som gjort en översyn av strandskyddet.

I rapporten skriver man att de öländska stränderna har så höga värden som är kopplade till friluftsliv och natur att det motiverar fortsatt bibehållet strandskydd på 300 meter.

I normala fall brukar skyddet vara 100 meter från strandlinjen, men i mitten av 60-talet utökades det skyddade området på Öland.

Strandskyddet i Västerviks kommun står nu på tur för att ses över och den utredningen ska vara klar vid årsskiftet.