Småland

Starka protester mot ledning till OKG

6:27 min

Svenska Kraftnät planerar att bygga en 12 mil lång högspänningsledning genom Småland, men kraftledningen möts av skarpa protester.

Ledningen ska gå i luften från Barkeryd norr om Nässjö till Oskarshamns kärnkraftverk. Planerna har fått många som bor längs med den tilltänkta kraftledningsgatan att reagera och protestera.

I till exempel Mariannelund oroas markägarna Britt Svensson och Terry Frost för vilka konsekvenser den nya kraftledningen kommer att få för deras bygd.

– Alla vill ha ström men vi vill inte ha 50 meter höga stolpar, säger Terry Frost.

– Det här kommer att störa naturen.

Det svenska stamnätet för el måste byggas ut för flera miljarder. Det är nödvändigt för att möta dagens krav på säkra elleveranser och utbyggnaden av bland annat förnybar elproduktion. Sträckningen mellan Oskarshamn och Barkeryd är en del av detta. Det andra stora projektet är den Sydsvenska länken. Där nya kraftledningar ska dras ner från Norge, till Skåne och upp till Hallsberg.

Kraftledningsstation i Farstorp

Det är i Farstorp, drygt två mil norr om Nässjö som den nya kraftledningsstationen ska byggas och som blir navet i den nya Sydvästlänken.

I dag står här en vackert belägen gammal röd lantgård med ladugård, några uthus, gamla stenmurar och hagar. Gården är redan inlöst och snart ska den vara ersatt av en sex hektar stor kraftstation, så kallad omriktarstation med ställverk.

Kan inte grävas ner

Från Norge blir det markburen likström, liksom ner till Skåne. Men upp till Hallsberg och österut från Barkeryd mot Oskarshamns kärnkraftverk kommer det att bli luftburen växelström som inte kan grävas ner. Ledningsgatorna på 100 till 200 meter måste därför byggas och det tar mycket mark i anspråk. Stolparna kommer att sticka upp drygt 50 meter i luften.

Två samråd

Många gårdar hotas även att bli inlösta eftersom de ligger för nära kraftledningarna. Hittills har det hållits två samråd där Svenska Kraftnät informerat om planerna. Terry Frost som också har en gård i Mariannelund där ledningarna planeras har bildat en grupp som nu gör vad de kan för att förhindra planerna. Han vill få igång en politisk diskussion.

Svenska kraftnät räknar med att ta ledningen Ekhyddan-Barkeryd i drift i slutet av år 2016.