Vindkraft

Marinen kan störas av vindkraften

1:00 min

Det kan vara fler än försvarets flyg som störs av vindkraftverk. Enligt Tomas Malmlöf på Totalförsvarets forskningsinstitut skulle även Marinen kunna få nya problem då antalet vindkraftverk till havs ökar.

Enkelt uttryckt, ju fler vindkraftverk till havs desto svårare blir det att hålla koll på alla fartyg.

Givetvis finns det andra möjligheter, exempelvis kan fartygen själva sända ut en elektronisk signal som visar var de finns.

Stör radarekon

Men för den som inte vill synas öppnar sig alltså helt nya möjligheter när vindkraftverken snurrar ute till havs och stör radarekon.

Just nu håller Totalförsvarets forskningsinstitut på att undersöka hur mycket vidkraftverken på landbacken stör flyget, men enligt Tomas Malmlöf är det inte orimligt att man i framtiden även kommer att titta på vindkraften till havs.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se