Västervik

Västerviks sjukhus måste fråga mer

Socialstyrelsen har granskat Västerviks sjukhus efter en anmälan från en anhörig som ifrågasatte att det inte sattes in blodförtunnande i samband med en fotledsfraktur. Patienten dog senare av blodproppar i lungorna.

Patienten kom till akutmottagningen med bruten fotled. Hon behövde inte opereras, utan det räckte med gips och sedan fick patienten åka hem. Tio dagar senare dog hon av blodproppar i lungorna.

På Västerviks sjukhus är det inte rutin att ge blodförtunnande vid fotledsfrakturer som inte opereras.

Ställde inte frågan

Socialstyrelsen skriver i sitt beslut att läkaren följde de riktlinjer som finns, men att det inte finns dokumenterad om någon fråga ställdes om det fanns riskfaktorer. En fråga som Socialstyrelsen anser borde ställas vid varje enskilt fall och dokumenteras.

Socialstyrelsen menar också att verksamheten borde göra en översyn och föra dialog kring bemötade vid ankomst till akutmottagningen.