Västervik

Kortare tid till operation för bruten höftled

1:05 min

Satsningen vid Västerviks sjukhus på att de som brutit höftleden ska opereras snabbare har gett tydlig utdelning. Idag tar det mindre än nio timmar i snitt från att patienten kommer in till sjukhus tills han eller hon ligger på operationsbordet.

– Vi är stolta över att kunna sätta Västervik på kartan, säger Per Delvert, överläkare vid ortopeden i Västervik.

Hjälps åt att korta tiden

Det som hänt i Västervik sen förra året är att personalen på flera kliniker, från ambulansen, akuten, röntgen, anestesi, operation och ortopeden tillsammans hjälpts åt för att hitta sätt som gör att väntetiden för de gamla som kommer in med en bruten höftled blir så kort som möjligt.

En av förändringarna idag jämfört med tidigare är till exempel att en av ortopedklinikens sängar står färdig nere på akuten när patienten kommer in, vilket innebär att patienten inte måste lyftas över från den tillfälliga han eller hon annars kanske fått. Nytt är också en särskild checklista för ambulanspersonalen för hur patientgruppen tas om hand.

Från 25 till under 9 timmar

Det har också gett klar effekt. För ett år sen var väntetiden 25 timmar. Idag är den mindre än 9 timmar. Framgången märktes redan efter ett halvår. Men den fortsätter alltså och nu handlar det inte längre om ett enskild projekt.

– Istället för att vara projekt har det blivit standard. Det här så här vi jobbar. Alla klinikerna har tagit till sig av det här, säger Per Delvert.

Sjukhuset i Västervik tar varje år hand om runt 160 gamla som brutit höftenleden, de kan då ha trillat, snavat eller halkat hemma eller ute.

Mår bättre efteråt

Såväl annan forskning som erfarenheterna i Västervik visar att den korta väntetiden innan operation gör att dom blir friskare fortare efteråt - kan komma hem fortare och också mår bättre sen.

– Man är piggare och mår bättre efter operationen när man sluppit vänta så länge, säger Per Delvert.