Kalmar län

Politiskt slagsmål om skattehöjning

Det ska bli lättare för dig som ska arbetspendla eller studera vart du än tänker bo i länet. Det är syftet med den stora satsning på kollektivtrafiken som landstingsstyrelsens majoritet drev igenom i dag.

100 miljoner ska satsas för att bygga ut kollektivtrafiken och göra den mer tillgänglig. Satsningen kostar en höjning av landstingsskatten med 25 öre.

Den borgerliga alliansen argumenterade mot skattehöjningen som man anser kommer onödigt tidigt. Man menade att beslutet om skattenivå bör tas först vid landstingsfullmäktige i november.

Landstinget höjer – kommunerna sänker

I samband med förändringen sker en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget. Landstinget höjer skatten med 41 öre medan kommunerna i sin tur sänker skatten lika mycket.

Utöver detta föreslås att landstingsskatten höjs med ytterligare 25 öre för utbyggnad av tåg- och busstrafik. Det uppger landstinget i ett pressmeddelande.

Egen förvaltning

Överenskommelsen, som ska antas av samtliga kommunfullmäktige i länet och landstingsfullmäktige, innebär att KLT går över i landstingsregi den 1 januari 2012.

En särskild trafikförvaltning inom landstinget kommer att ansvara för myndighetsutövningen enligt lagen om kollektivtrafik och se till att det upprättas ett trafikförsörjningsprogram och ansvara för den övergripande planeringen av kollektivtrafiken.

Fråga