Kalmar

Först att få samhällsorientering

1:40 min

I fjol beslutade riksdagen att alla nyanlända invandrare ska få samhällsorientering på sitt modersmål. P4 Kalmar har träffat Soheir Askari som är en av de första.

– Jag hade många frågor men tack vare att kursen är på arabiska förstår jag mer, säger Soheir Askari.

Soheir Askari kommer ifrån Irak och har bott i Sverige i fyra månader. Hon går på SFI (Svenska för invandrare) i Kalmar. Parallellt med sina studier på SFI måste Soheir Askari gå på samhällsorientering hos studieförbundet Bilda i Norrliden i Kalmar. Kursen hålls ett par gånger i veckan och omfattar 60 timmar i ämnet.

Bra med tolk

Hos Bilda träffar Soheir Askari ett tiotal flyktingar som delar samma språk, arabiska. Tillsammans är de den första gruppen i Kalmar kommun som får samhällsorientering i sitt modersmål.

Medan läraren Christine Lögdahl visar bilder på stor skärm och berättar hur det är att bo i Sverige eller vad som menas med "öppet köp" hjälper en tolk till för att alla ska förstå. Christine Lögdahl ser många fördelar med att ha en tolk:

– Tänk att prata om öppet köp när människor inte kan språket, det är jättesvårt med händer och fötter. Det är inte alla som pratar engelska, så att ha en tolk är jättebra.

Logistiska problem

Enligt flyktingsamordnaren Lars Ove Angre kan det vara komplicerat att ha samhällsorientering på sitt hemspråk:

– För de små språkgrupperna kommer det att bli logistiska problem att få i hop tillräckligt många deltagare och alla ska ha möjlighet och tid att samtidigt gå på samhällsorienteringen, säger han.

– Det är viktigt att kommunerna samverkar runt det här.