Oskarshamn

O 1 snart uppe i full effekt

I Simpevarp beräknas reaktor 1 idag komma upp i full effekt. Reaktorn kopplades i söndags in på kraftnätet efter årets revisionsavställning, som ägaren OKG i ett pressmeddelande betraktar som lyckad.

Trots en stor mängd tillkommande arbeten lyckades man i stort sett hålla den ursprungliga tidsplanen.

Oskarshamn 2 producerar med full effekt. På Oskarshamn 3 producerar man vid en genomsnittlig effektnivå som drygt motsvarar anläggningens tidigare maximala effekt, cirka 1 260 MW. Man förbereder för revisionsavställningen som inleds den kommande helgen.