Kalmar

Bitter strid om skjul vid odlingslott

1:24 min

Ett fallfärdigt brädskjul vid Norra Vägen i Kalmar har gett upphov till en bitter och ojämn strid mellan politiker och en hobbyodlare.

Striden står mellan den vietnamesiske hobbyodlaren Wu Dinh Dao och företagsledaren Bert-Göran Svedjenäs i par med ordföranden i byggnadsnämnden, Mattias Adolfsson (S).

– Det är en skam att bygga på det viset, säger Bert-Göran Svedjenäs om den enligt hans åsikt skräpiga miljön vid Norra Vägen.

-- Det ser för jäkligt ut, det är det jag reagerar emot.

Nu kräver serviceförvaltningen att Wu Dinh Dao ska röja upp och snygga till sin odlingslott. Samtidigt ser det ut på ungefär samma sätt på många andra av kommunens odlingslotter. Därför är det inte helt lätt att ställa krav på de estetiska värdena på en enda tomt.

Föreslår att kommunen bränner ner skjulet

Bert-Göran Svedjenäs föreslår att kommunen antingen bränner ner Wu Dinh Daos skjul eller också tar dit en grävskopa och forslar bort det. Eller, som ett tredje alternativ, att Wu Dinh Dao åker till ett byggvaruhus och införskaffar en nytillverkad redskapsbod.

Wu Dinh Dao har inte råd med det sistnämnda och han håller inte med om att hans skjul är så förskräckligt som kritikerna gör gällande.

I områdets bestämmelser står bara att man ska hålla "rent och snyggt" på sin tomt och att man inte får bygga utan tillstånd. Byggnader av alla slag står på odlingslotter runt om i kommunen och vad som är "rent" är ju också en definitionsfråga – det handlar ju om mark som är till för att odla på.

Inventerar odlingarna

Serviceförvaltningen, dit Mattias Adolfsson vänt sig efter Bert-Göran Svedjenäs uppmaningar, har bestämt sig för att ta ett helhetsgrepp.

– Vi kommer att inventera alla odlingslottsområden, säger Tomas Lexinger som är chef för förvaltningen.

– Hur ser det ut på den här fronten, hur mycket byggs det, och hur ser det ut?

Wu Dinh Dao har å sin sida lovat att städa sin tomt och Tomas Lexinger håller koll på att det blir så.