Kalmar

Universitetet stänger av fyra studenter

Tre av studenterna hade kopierat en annan persons arbete och sedan presenterat det som sitt eget.

Fyra studenter vid Linnéuniversitetet stängs därför av i åtta veckor efter att fusket uppdagats. Den fjärde studenten hade tagit med sig otillåtet hjälpmedel till en tenta.

Avstängningen innebär att de inte får närvara vid undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen på universitetet.