Västervik

Siste torskfiskaren mister licens

Den sista lokale torskfiskaren i Västervik mister sin licens för yrkesmässigt fiske, detta trots att det småskaliga kustnära fisket ska främjas.

Torskfiskaren är en av få som levererar lokalt fångad fisk till restaurangerna i trakten.

Fiskeriverket drog in mannens licens eftersom han inte klarar kravet på att minst 20 procent av inkomsten ska komma från fisket.

Förvaltningsrätten rev upp verkets beslut men kammarrätten gör en strängare bedömning och slår fast att licensen ska dras in.