Kalmar län

Flera arbetslösa när estetisk verksamhet tas bort

2:03 min

Flera lärare blir av med jobbet och många kommer få mindre att göra när estetisk verksamhet tas bort som obligatoriskt ämne i det nya gymnasiet som införs i höst.

En som ska packa ner sina saker på arbetsrummet innan sommarlovet är Ann Lindström. Hon har arbetat som bildlärare på Stagneliusskolan i Kalmar i 17 år.

– Det som kanske gör mig mest illa är att det jag håller på med och tycker är viktigt plötsligt inte betyder någonting, säger Ann Lindström, som ska flyttas till Lars Kaggskolan i höst där estetisk verksamhet kommer finnas kvar lite längre eftersom eleverna har det i tvåan och trean också.

Konsekvenser för eleverna

Dessutom har arbetslaget för Teknikprogrammet på Lars Kagg bestämt att ämnet bild ska vara fortsatt obligatoriskt där eftersom de tycker det är så bra för eleverna som läser design och mediainriktning, det berättar Lotta Wirén, bildlärare på Lars Kaggskolan till P4 Kalmar.

Alla lärare P4 Kalmar pratar med på skolor i Kalmarsunds Gymnasieförbund pratar främst om konsekvenserna för eleverna. Och förlusten för hela samhället när att allt färre gymnasieungdomar kommer att skolas in i att själva skapa med händerna, får chans att hitta och utveckla sin egen kreativitet, väcka ett intresse för kulturen.

Ann Lindström talar om det faktum att det inte alltid finns något fel och rätt, något som eleverna behöver lära sig både som människor och i ett framtida yrkesliv och också där kommer den estetiska verksamheten in:

Måste öva

– Man pratar om att elever ska bli kreativa och entreprenörer och allt det då måste man få öva sig i att tänka själv, hitta på själv. Vi tränar våra elever väldigt lite i det, vi har mycket vänsterhjärnekunskap och mycket högerhjärn i skolan och det går mer mot det sättet nu tycker jag, och mindre mot att man skapar och tänker själv, säger Ann Lindström.

Hur det blir efter hösten är osäkert för Ann Lindström och det är det också för många av de 20-talet lärare som arbetar med estetisk undervisning inom Kalmarsunds gymnasieförbund idag. Några går i pension, på Jenny Nyströmskolan finns de estetiska programmen kvar och det kommer att finnas en estetisk kurs som tillval på alla skolor. Men utrymmet att göra individuella tillval har minskat, dessutom finns det en risk att de flesta elever väljer ämnen som ger fler meritpoäng, som matematik och språk.

Flera läser vidare

Flera lärare som P4 Kalmar pratat med läser vidare för att bredda sin kompetens inför framtiden, bland annat med svenska och kulturvetenskap i teoretisk form. Emmy Ankarberg, som är vikarierande musiklärare på Stagneliusskolan, vet att hennes tjänst där kommer minska med minst 50 procent till hösten för att sedan försvinna helt.

Hon hoppas att det nya estetiska programmet som gymnasieförbundet ska starta med just musikinriktning blir så pass stort att hon kan få jobb där. Men på Stagneliusskolan kommer musiken tystna helt, för med lärartjänsten försvinner de båda musiksalarna och alla instrument:

– Jag tycker det är katastrof. Nu får ALLA elever chans att möta något kulturellt. Sedan är det en förlust för skolan som institution. Här försvinner musiken. Det ställer till det vid skolavslutningar, det finns ingenstans för eleverna att musicera, det blir lite dött.