Västervik

Sölve stoppas från att fiska

1:34 min

Efter kamp mot landets fiskerimyndighet mister nu en av de sista torskfiskarna i Västervik sin fiskelicens.

Sölve Svensson som i många decennier fiskat torsk från sin fiskebåt Relex tvingas nu stanna på land för gott:

– Jag är både ledsen och förbannad, det är bedrövligt att myndigheter frå behandla fiskeföretag på det viset.

– Det är inte fisken som är utrotningshotad utan fiskarna, säger Sölve Svensson

Känner sig kränkt 

Sölve Svensson som är områdets enda renodlade torskfiskare känner sig kränkt av fiskemyndigheterna som nu tagit ifrån honom rätten att fiska.

Det var fiskeristyrelsen som drog in licensen eftersom han inte längre, enligt verket klarade kravet på att minst 20 procent av inkomsten ska komma från fiske.

Men enligt Sölve Svensson stämmer inte de siffrorna eftersom verket räknat på hans bruttoomsättning, där hans köp och försäljning av till exempel motorer ingår, hans lilla pension och dessutom har inte sälskadeersättningen räknats in.

Ingen lokalt fiskad torsk 

Och länsstyrelsen gick på Sölves linje och efter överklagande rev förvaltningsrätten upp licensindragningen, men nu har kammarrättens beslut kommit och då förlorar Sölve igen.

Med följd att Västerviks butiker inte längre kan få lokalt fiskad torsk.

– Det finns ingen, de får ta fisk utifrån, från Göteborg, Karlskrona…

Vad tycker du om det?

– Det är inte så färskt och fräscht som det ska vara, och enligt  regeringen ska man värna om det småskaliga och kustnära fisket, men myndigheterna gör ju tvärt om.

Vad händer med kustnära fisket?

– Det finns inte många utövar kvar så det dör ut helt och hållet. Det ska bara vara stora enheter, trålare.