Västervik

Fel at ta urinprov i diket

En man i Västervik tvingades kissa i diket längs en väg, efter att polisen stoppat honom. JK tycker att polismyndigheten förtjänar kritik, men tycker inte att polisen behöver betala någon ersättning.

– Jag instämmer i uppfattningen att ett eventuellt samtycke inte kan tillmätas någon betydelse, bland annat mot bakgrund av att den misstänkte kan uppleva sig tvingad att gå till väga på det sätt som polisen föreslår, skriver JK i sitt beslut.

– Det har inte heller förelegat några praktiska hinder mot att genomföra en provtagning inomhus, då avståndet mellan platsen för gripandet och polisstationen endast varit 9 kilometer.  Polispatrullen skulle därför ha tagit med X till en polisstation för urinprovstagning inomhus i avskildhet.