Framtidens region: Bakgrund och fakta

Här får du all fakta om vad en regionssammanslagning betyder för dig som bor i Jönköpings, Kalmars, Kronobergs och Östergötlands län.

I december 2012 skall regeringens utredare, Mats Sjöstrand komma med förslag på hur framtidens regioner skall se ut för statens verksamheter ute i landet. Det handlar bland annat om länsstyrelserna, trafikverket, skatteverket, försäkringskassan osv. vars geografiska gränser ser väldigt olika ut.

Idag finns det 21 län/regioner, men enligt Mats Sjöstrand kommer de att bli betydligt färre. Frågan är om landstingen inom de nya storlänen också ska gå samman eller inte. Om politikerna lokalt kommer överens om att ett antal landsting ska gå samman till en storregion så kommer staten att lyssna på det och anpassa storlänets gränser till storregionen. Om man inte kommer överens så har Mats Sjöstrand flaggat för att han i alla fall kommer att rita en karta med storlän. Det innebär att vi har ett storlän med flera landsting. Nu är det bråttom! Om politikerna vill bilda storregion/storlandsting så måste ansökan vara hos staten innan årsskiftet 2011/2012. Därför är regionfrågan så het just nu!

Storlän: Staten vill skapa färre och större län för sin verksamhet ute i landet. Orsaken är att man vill säkerställa kompetensen på länsstyrelserna och spara pengar. Man vill även att de statliga myndigheterna, som tex trafikverket och skatteverket har samma gränser som storlänen. Det gör det möjligt att skapa en effektivare statlig organisation regionalt. Kanske sitter alla myndigheter i ett och samma hus.

Storregioner: Sen slutet av 90-talet finns två storregioner, Västra Götaland och Skåne. Det var två eller flera landsting som gick samman i en region. Nu pågår en diskussion i landet bland politiker lokalt om hur man ska göra när staten skapar storlän. Ska man gå samman i storlandsting/regioner? Den frågan är som hetast just nu och viljorna är många och motstridiga. Storregionen får ansvar för sjukvårdsfrågor, kulturfrågor, kommunikationer och utvecklingsfrågor.

Mats Sjöstrand ska i december 2012 lämna förslag på nya storlän i Sverige. Dagens 21 län/regioner ska bli betydligt färre. Hur många det blir är ännu oklart. En gissning är mellan 6-9 storlän.

Stefan Attefall, civil- och bostadsminister och ansvarig i regeringen för regionfrågan vill se färre statliga regioner och att landstingen hakar på och bildar storregioner med samma gränser som storlänen. Han tror att det ger större möjlighet att konkurrera om resurser för utveckling av storlänen/storregionerna. Regeringen vill ta beslut om storlän före valet 2014.