Kalmar län

Länets elever ska få kulturkompensation

1:47 min

Regionförbundets kulturpolitiker vill kompensera länets gymnasieungdomar när Estetisk verksamhet tas bort som kärnämne i den svenska gymnasieskolan från och med i höst.

– Man vill renodla de här programmen så att säga, till yrkesförberedande och högskoleförberedande, säger Eddie Forsman, som en förklaring till riksdagens beslut från 2009.

Han påpekar att även ämnet historia varit uppe till diskussion som ett ämne som egentligen inte behöver läsas av alla som studerar till exempel samhällsprogram, naturvetenskaplig linje eller en teknisk utbildning. Men historia har i det nya gymnasiet i stället fått ersätta den estetiska verksamheten som ett gemensamt ämne för alla program.

Utveckla sin kreativitet 

De som försvarar estetiska verksamheten menar att den behövs för att alla elever ska få chans att använda sin vänstra hjärnhalva, utveckla sin kreativitet, hitta egna lösningar och för att väcka ett bredare kulturellt intresse.

Emmy Ankarberg, som blir av med sitt jobb som musiklärare på Stagneliusskolan i Kalmar, ser ett kulturellt utarmat samhälle framför sig i värsta fall.

– Jag tror att man blir lite mer inbunden som människa om man inte lär sig se kulturens värde, jag tror också att alla kulturella institutioner förlorar nog lite sitt värde eftersom ingen förstår värdet i det.

Andra möjligheter

Och Eddie Forsman verkar inte, trots att han representerar ett parti som ställt sig bakom den nya gymnasieformen nationellt, vara helt nöjd med att många av länets ungdomar kan gå miste om undervisning i kultur under sin gymnasietid. Och han hoppas att Regionförbundet kan skapa andra möjligheter för dem:

– Jag ska då i alla fall försöka göra så att så många som möjligt kan ta fördel utav de här bitarna. Och vi har ju ett uppdrag från vår styrelse, där jag ser att vi har ett rätt så brett uppdrag, där vi kan komma med förslag och idéer för att genomföra det sedan i länet.